Yılın Sağlık turizmi ve yaşlı bakım turizmi

Türkiye'de ve dünyada hızla gelişen bir sektör konumundadır. Türkiye’de sağlık hizmetleri sunumunda son on yılda büyük gelişmeler yaşanmaktadır.

Yılın Sağlık turizmi ve yaşlı bakım turizmi
Bununla birlikte dünyada “yaşlı turizmi” gelirleri ile Türkiye’nin yaşlı turizm gelirleri karşılaştırıldığında, ülkemizin çok küçük bir gelir payına sahip olduğu bilinmektedir.

Uzmanlar, gelecekte sağlık turizminin ana hedef kitlesinin “sağlık bakım hizmetleri” olması gerektiğini belirtmektedirler. Hem hastanın hem de ailesinin Türkiye’nin şartlarından faydalanması ve doğal ortamlarda tedavi  yöntemlerinin potansiyel tercih nedenlerinin en başında olacağı çeşitli kaynaklarca açıklanmaktadır.
Türkiye’ye gelen turistlerin %34’ü Batı Akdeniz Bölgesi’ni tercih etmektedir. Bu eğilim, yaşlı turizmini de etkileyen bir faktördür.
Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel dokusu nedeni ile halen yaşlılar açısından en çok tercih edilen iller Isparta, Antalya ve Burdur’dur. Bu illerin yaşlı turizminde giderek popülaritesi artmaktadır. Antalya Yaşlı Turizmi pilot çalışmalarında ön sırada yer almaktadır.
Üçüncü yaş turizmi olarak da adlandırılan yaşlı turizmi, Avrupa'da son yıllarda yaygınlık kazanıyor. Norveç, bu alanı yasa ile desteklerken Almanya, Hollanda gibi ülkeler de sağlık turizmi adı altında çeşitli destekler veriyorlar.



Sağlık turizmi alanında, İleri Yaş Sağlık Turizmi konusunda faaliyette bulunan bir sivil toplum kuruluşu olduğumuz T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiştir.
Dernek tüzüğümüzün “ Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı” başlığının 2.maddesi kapsamında, derneğimizin sağlık turizminin alt segmenti olan İleri Yaş Turizmi konusunda faaliyetlerde bulunulduğu anlaşılmıştır.
DÜYADER’in, geliştirilecek İleri Yaş turizmi kapsamındaki tüm çalışma ve projelere Sağlık Bakanlığı tarafından destek verileceği belirtilmiştir.  Bu kapsamda, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce yapılacak sağlık turizmi faaliyetlerinde koordineli çalışabileceğimiz sivil toplum kuruluşu olduğumuz onaylanmıştır.
İleri yaş sağlık turizmi alanında çalışmalara dikkat çekmek, çalışmaları hızlandırmak ve farkındalık kazanmak amacıyla Dünya Yaşlılık Derneği ve Dünya Markalar Derneği “Sağlık Turizmi ve Marka Zirvesi” kongresini düzenlemiştir. 



Moderatör: Sedat Yazıcıoğlu 
Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekçi
Kalkınma Bakanı: Cevdet Yılmaz  
Sağlık Bakanı: Mehmet Müezzinoğlu 
Dünya Yaşlılık Derneği Başkanı: Umut Çınar 
ATO Başkanı: Salih Bezci
ASİAD Başkanı: Barış Aydın 
Yer : ATO Ana Binası
Tarih: 17 Aralık Saat: 9.30
Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2014, 10:39

Zeynep Vural

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER