Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

SEBZE VE MEYVE TİCARETİ İLE HAL KAYIT SİSTEMİ -2

SEBZE VE MEYVE TİCARETİ İLE HAL KAYIT SİSTEMİ -2

         

Bildirimciler, tebliğde, organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dâhil toptan satış miktarı veya üzerindeki sebze ve meyvelerin her ne şekilde olursa olsun alımı, satımı ve devrini yapan gerçek veya tüzel kişiler olarak sayılıyor. Bu kişiler ; sınaî üretimde kullanmak üzere mal satın alan sanayiciler, ihraç etmek üzere mal satın alan ihracatçılar, ilgili mevzuatı çerçevesinde mal ithal eden ithalatçılar, üretici örgütleri, komisyoncular, tüccarlar, üreticiden temin ettiği malları, tüketiciye satan market, manav, pazarcı ve diğer perakendeciler, üreticiden temin ettiği malları münhasıran kendi tüketiminde kullanan lokanta, otel, yemekhane, hastane ve yurt gibi kuruluşlar olarak sayılıyor.            

Bildirimciler, sisteme kaydolmak zorundalar. Belirtilen sıfatlardan birden fazlasına sahip olanların kaydında, her bir sıfata ilişkin bilgiler sisteme işlenecek. Malların depolandığı, işlendiği veya sevk edildiği depo, şube, tesis veya dağıtım merkezleri de sisteme kaydolacak. Kendilerince üretilen ve henüz satışa konu olmayan malları depolama veya başka amaçlarla sevk eden üreticiler de sisteme kaydolacak. Toptan satış miktarının altındaki malları sevk eden üreticiler hakkında bu hüküm uygulanmayacak.                     

Kayıt işlemi, toptancı hallerinde faaliyet gösterenler için toptancı hallerince, toptancı hali dışında faaliyet gösterenler için ise Bakanlık il müdürlüklerince yapılacak. Sisteme kaydolmayanlar, bildirimde bulunamayacak. Bildirimciler ile diğer kişilerin kaydı sırasında, sistem internet sayfasında yer alan bilgi ve belgeler istenecek. Bu bilgi ve belgeler Bakanlıkça belirlenecek. Birden fazla sıfata sahip olanlar, her bir sıfatının kaydı için bu fıkra uyarınca başvuracağı il müdürlüklerinden herhangi birine başvurabilecek.                 

Kayıt başvuruları, gerçek kişilerde bizzat kendisi veya vekâlet verdiği kişi tarafından, tüzel kişilerde ise yetkili temsilcisi tarafından yapılacak. Sisteme kaydolanlara, kullanıcı adı ve şifresi verilecek.                  “Bildirim”, yeni tebliğde; toptan satış miktarı veya üzerindeki malların üretildiği yerden veya girdiği gümrük kapısının bulunduğu yerden her ne sebeple olursa olsun sevkinden önce bildirimciler tarafından sisteme yapılan beyan işlemi olarak tanımlanmış bulunuyor. .              

Bildirim, ithal edilen mallar için malın girdiği gümrük kapısının bulunduğu yerdeki, diğer mallar için ise malın üretildiği yerdeki toptancı haline doğrudan başvurularak yapılacak. Bildirim, sistem internet sayfası üzerinden çevrimiçi veya çağrı merkezi üzerinden telefonla da yapılabilecek. Çevrimiçi veya çağrı merkezi yoluyla yapılan bildirimler, malın üretildiği yerdeki veya malın girdiği gümrük kapısının bulunduğu yerdeki toptancı haline yapılmış sayılacak.

Malların üretildiği veya girdiği gümrük kapısının bulunduğu yerde toptancı hali bulunmaması halinde, bildirim işlemi karayolu mesafesi esas alınmak üzere o yere en yakın il, ilçe veya belde merkezindeki belediye toptancı haline yapılacak. Denizyoluyla ulaşımın mümkün olduğu yerlerde bildirim yapılacak toptancı halinin belirlenmesinde denizyolu mesafesi de dikkate alınacak. Bildirim işlemi; toptancı haline doğrudan başvurularak yapılacak bildirimlerde, bildirimcinin veya yetkilendirdiği kişinin beyanına göre toptancı halinde görevli personelce, sistem internet sayfası üzerinden çevrimiçi yapılacak bildirimlerde, doğrudan bildirimcilerce ve çağrı merkezi üzerinden telefonla yapılacak bildirimlerde ise, bildirimcinin beyanına göre çağrı merkezinde görevli personelce sistem üzerinden yapılacak. Toptancı haline doğrudan başvurularak yapılacak bildirimlerde, bildirim işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için hal yönetimince toptancı hali bünyesinde gerekli tedbirler alınacak.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi