Sevim Güney

Sevim Güney

Tek bildiğim, hiçbir şey bilmediğim

Tek bildiğim, hiçbir şey bilmediğim

Protokol, ne demekmiş, biliyor muydunuz?  Özür dilerim ama gerçekten yazıldığı gibi değil, ben kibarcasını yazacağım.

Latince,Proto(birinci) ve Kolos(popo) kelimelerinin birleşmesinden geliyormuş. 

Yani; “Birinci …öt’ler”... Belki de bazı insanların,  unvan ve mevki sahibi olunca, popolarının kalkması, bu yüzden midir acep?

Üniversite’nin önünden geçerken, Üniversite kelimesi  nereden çıktı, acaba? diye düşündüm. Eve geldim, hemen araştırmaya başladım.  Sonra da, o nereden, bu nereden derken, bir yığın bilgi edindim. Öyle şeyler okuyup, şaşırdım ki, eminim sizde şaşıracaksınız. 

Üniversite, Latince; “Hepsi bir yerde, hep beraber” anlamına geliyor. İngilizce de ,”Universe” , evren anlamına geliyor. Latince;  “Universitas magistrorum et scholorium” yani “Öğretmenler ve bilgeler topluluğu” demek. 

Rektör; Eski Roma’da,  kilisede söz sahibi olan papaza deniyormuş. 

Dekan ise; Latince’den geliyor;  On kişilik bir gurubun başı, demekmiş anlamı.

***
Ben hep hayret ederim, nasıl oluyor da sadece “Yedi nota”dan, bu kadar müzik yapılabiliyor diye. 

Notayı ilk bulan kimmiş biliyor musunuz? Tüm evrenin sayılar ve aralarındaki ilişkilere göre kurulduğuna inan, Pisagor. Bu arada, “filozof” sözcüğünü ilk kullanan da o. Filozof sözcüğünün anlamı” Bilgi seven” 

Pisagor’un, Müziğin içindeki matematiği, bir demirci dükkanının önünden geçerken keşfettiği söyleniyor. Demirci ustasının, demiri döverken kullandığı aletlere göre değişik sesler çıkarması, Pisagor’un ilgisini çekmiş ve dükkanı  kapattırarak, usta’ya  değişik aletler kullandırmış, bu sesleri inceleyip kaydetmiş. 

Notalama sistemi, 9.Yüzyılın ikinci yarısında çıkmış.  Areezzo’lu Guido( Gui d’Arezzo)  notalama sisteminin seslerin yüksekliğini kesin olarak belirtmeye başlamasıyla, büyük bir ilerleme kaydedilmiş. 
Nota isimlerinden “Do”nun, önceki adı “ut” imiş ancak sırayla söylerken tutukluk yaptırdığından 12. Yüzyıl da, “Do” olarak değiştirilmiş. Arezzo, “Si” hariç, bütün notaların, isim babası. Bir ilahe’deki  mısraların, birinci hecelerinden alarak koymuş isimleri.

 “Si”, yani 7. Nota’nın adı uzun zaman “B” olarak kalmış. 13. yy. Sanate Iohannes, kelimelerinin baş harflerinden meydana gelen “Si” adını almış.  

Öğrenmek, bilmek güzel şey.  Gerçekten de, “Tek bildiğim, hiçbir şey bilmediğim”

Sevgiyle kalın
 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Sevim Güney Arşivi