Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

YAPILANDIRMA

YAPILANDIRMA

 YAPILANDIRMA BAŞVURULARININ E-SİGORTA KANALIYLA GÖNDERİLMESİ
             
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, 5510-4/1-a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin yapılandırma başvurularının E-Sigorta kanalıyla gönderilmesine ilişkin bir duyuru yayınladı.
           
1 ekim 2014 tarihli duyuruda, 6652 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 60 ıncı madde ile 2014/Nisan ve önceki aylardan kaynaklanan Kurum alacaklarının TEFE/ÜFE-Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden güncellenerek hesaplanması suretiyle peşin veya taksitler halinde ödenmesine imkan sağlandığı ifade ediliyor.
         
Yeni düzenlemeye göre; kapsama giren borçlarını geçici 60 ıncı madde uyarınca yeniden yapılandırmak isteyen işverenler en geç 31/12/2014 tarihine kadar ilgili sosyal güvenlik merkezine elden veya posta kanalıyla başvuracakları gibi başvurularını e-Sigorta kanalıyla da yapabilecekler.
         
Bu amaçla www. sgk. gov. tr adresinden “e-SGK” - “Diğer Uygulamalar” seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen “4-A İşveren Yapılandırma Başvuru Giriş/Ödeme Planı Görüntüleme” ekranı vasıtasıyla e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi girilmek suretiyle geçici 60 ıncı madde kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunulması mümkün olacak.
           
Diğer taraftan, yeniden yapılandırma başvurularının e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin ardından ilgili sosyal güvenlik merkezince yapılandırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, her bir alacak türü için ayrı ayrı olmak üzere ödeme planlarının bahse konu ekranda yer alan “Ödeme Planı Sorgula” seçeneği vasıtasıyla görüntülenmesi mümkün bulunuyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi