Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

YEŞİL BİNALAR -5

YEŞİL BİNALAR -5

Belgelendirme kuruluşlarının faaliyetleri ile ilgili şikâyetler Bakanlığa yapılacak.

           
 Gözetim ve denetimin olumsuz sonuçlanması hâlinde veya 11 inci maddeye göre yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen belgelendirme kuruluşlarının faaliyetleri Bakanlıkça geçici olarak kısıtlanacak veya askıya alınacak. Tespit edilen uygunsuzlukların niteliğine göre Daimi Komite tarafından belirlenecek ve yirmi iş gününden az, altmış iş gününden fazla olmayacak bir süre içinde giderilmemesi durumunda, Bakanlıkça, bu kuruluşların belgeleri iptal edilecek.

          
 Belgelendirme kuruluşlarının faaliyetlerinin kısıtlanması, askıya alınması veya belgelerinin iptal edilmesine ilişkin kararlar Bakanlıkça UYBBS’de duyurulacak.

         
Belgelendirme kuruluşunun yetki belgesinin iptal edilmesi durumunda, düzenlemiş olduğu sürdürülebilir yeşil bina veya sürdürülebilir yerleşmeler belgeleri ile ilgili ortaya çıkabilecek tüm hukuki ve mali sonuçlardan tamamen belgelendirme kuruluşu sorumlu olacak.

         
Faaliyetine son verilen veya kendi isteği ile faaliyetine son veren belgelendirme kuruluşları, yapmış oldukları değerlendirme işlemleri ile ilgili belge ve kayıtları elektronik ortamda Bakanlığa teslim edecek. Bu durumdaki belgelendirme kuruluşlarının söz konusu kayıt ve belgelere ilişkin sorumlulukları, bu belge ve kayıtların düzenlendiği tarihten itibaren on yıl süreyle devam edecek.

        
Düzenlenen sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşmeler belgelendirmeleri ile ilgili her türlü hukuki ve mali sorumluluk belgelendirme kuruluşuna ait olacak.

        
Sürdürülebilirlik uzmanı nitelikleri Daimi Komitece belirlenecek.

        
Sürdürülebilirlik uzmanı, belgelendirme hizmeti veren kuruluş ile herhangi bir bağı olmayan bağımsız ve üçüncü bir taraf niteliğinde olmak zorunda. Değerlendirme süreçlerinin tarafsızlığını tehlikeye atabilecek bir konumu bulunması halinde Bakanlığı bilgilendirmekle mükellef .

          
 Sürdürülebilirlik uzmanı, binanın veya yerleşmenin değerlendirme kılavuzunda belirtilen kriterlere göre; plan, proje ve inşaat süreçlerinde ilgisine göre bina sahibine veya yerleşme temsilcisine danışmanlık yapacak ve bina ile yerleşmelerin verilerini içeren dosyayı belgelendirme kuruluşuna sunacak

            
Sürdürülebilirlik uzmanı adayları, Bakanlık tarafından verilecek eğitime katılır ve eğitim sonrası yapılacak sınavdan başarılı olmaları durumunda sürdürülebilirlik uzmanı unvanını kazanacaklar. Sürdürülebilirlik uzmanı unvanını kullanmaya hak kazananlar ayrıca UYBBS’de duyurulacak.

          
Sürdürülebilirlik uzmanı belgesi, sürdürülebilir yeşil bina veya sürdürülebilir yerleşmeler belgesi almış en az bir projede danışmanlık yapması kaydıyla beş yılda bir doğrudan, aksi halde dördüncü fıkraya göre yenilenecek

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi