İYGAD Kent Konseyleri Kongresi'nde...

İYGAD Kent Konseyleri Kongresi'nde...
İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından organize edilen “Uluslararası Kent Konseyleri ve Kentler Kongresi” İstanbul’da yapılacak. Kongrede İYGAD'a ait stant yer alacak ve İYGAD Başkanı Mehmet Mert moderatörlük yapacak.

200 KENT KONSEYİ YER ALACAK

İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesinde 14-15 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacak kongrenin en büyük özelliği; içinde bilimsel kongre, çalıştay ve yarışmanın bulunması açısından Türkiye’de “kent konseyleri ve kentler” anlamında da bir ilk çalışma olması. Kongre, Kent Konseylerinin daha iyi anlaşılması ve öncelikli konuların tartışılmasına fırsat verirken, kent konseylerinin çeyrek asırlık geçmişini, bugünkü durumlarını ve geleceğe yönelik ön görüleri bilimsel çerçevede değerlendirip tartışılmasını amaçlıyor.

Türkiye’de ilk defa kent konseyleri üzerine bu denli geniş içerik ve kapsamda yapılacak uluslararası kongrede 30’un üzerinde akademik bildiri sunulacak, yaklaşık 200 kent konseyi ve kent stant açarak yuvarlak masa etrafında sorunları tartışacak; uzmanlar panel çerçevesinde görüş sunacak.

Uluslararası değişik disiplinlerde araştırmacılar, akademisyenler, Kent Konseyleri ve kentle ilgili çalışmalar yapan kurumların üst düzey temsilcileri, Yerel Yönetimler ve Kent Konseyi paydaşı sivil toplum kuruluşları, kongrede kent konseyleri ile kentler üzerine yaptıkları projeleri, bildiri, tebliğ ve araştırmalarını da sunacak.

İYGAD Başkanı Mehmet Mert Moderatörlük yapacak

İki gün sürecek kongrede İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği adına dernek yayın organlarının tanıtılacağı stant yer alırken, 15 Nisan Cuma günü, saat 10.00 – 12.00 arası, İYGAD Başkanı Mehmet Mert Moderatörlük yapacak.

Moderatörlüğünü Mehmet Mert'in yapacağı A 801 AMFİ Salonunda gerçekleşecek, 'KENTLİ HAKLARI “KENT ÖZGÜRLÜKTÜR” konulu Çalıştay'da; Adana Kent Konseyi Başkanı Ahmet ÖZHAN, Didim Kent Konseyi Osman AYYILDIZ, Yalova Kent Konseyi Genel Sekreteri Hasan SOYGÜZEL, panelist olarak yer alacaklar.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 1

“ULUSLARARASI KENT KONSEYLERİ VE KENTLER KONGRESİ ÇALIŞTAYI”

“KENT KONSEYLERİ EN İYİ UYGULAMALAR YARIŞMASI”

PROGRAM AKIŞI / 14 – 15 NİSAN 2016

14 NİSAN 2016 / SABAH

09.00 – 09.30 KAYIT

09.30 – 10.45 AÇILIŞ TÖRENİ

A KONFERANS SALONU

. AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü

Dr. Mustafa AYDIN, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

Mehmet DUMAN, UCLG - MEWA Genel Sekreteri, WALD Yönetim Kurulu Başkanı

İdris GÜLLÜCE, 61., 62., 63. T.C. Hükümetleri Çevre ve Şehircilik Bakanı

. AÇILIŞ DERSİ

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, Kongre Onursal Başkanı

“Yerel Demokrasi ve Katılım”

. CHROMAS ÇOK SESLİ KORO KONSERİ

. KENT KONSEYLERİ EN İYİ UYGULAMALAR YARIŞMASI FİNALİ VE

ÖDÜL TÖRENİ

11.00 – 12.15 AÇILIŞ OTURUMU

A KONFERANS SALONU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ UNESCO KÜRSÜSÜ VE WALD

KONFERANSLARI

1. Oturum: “Göç ve Mültecilerin Yerleştirilmesinde Yerel Yöntemlerin Rolü”

Moderatör: Zeynep Banu DALAMAN, İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araş. Merk. Başkanı

Ahmet Misbah DEMİRCAN, Beyoğlu Belediye Başkanı

Feyzullah KIYIKLIK, T.C. İstanbul Milletvekili, Bağcılar Eski Belediye Başkanı

Hasan AKGÜN, Büyükçekmece Belediye Başkanı

Lokman ÇAĞRICI, Bağcılar Belediye Başkanı

Özcan IŞIKLAR, Silivri Belediye Başkanı

Temel KARADENİZ, Küçükçekmece Belediye Başkanı

12.15 – 12.30 PLAKET TAKDİMİ VE FOTOĞRAF ÇEKİMİ

12.30 – 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ

2 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

14 NİSAN 2016 / ÖĞLEDEN SONRA

14.00 – 17.00

A KONFERANS SALONU

KONGRE BİLDİRİ SUNUMLARI

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Kemal ÖZDEN ( FATİH ÜNİVERSİTESİ,

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ)

1. Barış ERDEM, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi;

Tuğba ÖZKAN ERDEM, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyoloji BölümüA raştırma Görevlisi

“KENT KONSEYLERİNİN KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ”

Sunum Dili: Türkçe

2. Mercy Teme ETOKE, Istanbul Aydin University, MA Student, Department of Political Science

and International Relations

“THE SOCIO - ECONOMIC IMPACTS ON CITY COUNCILS: CASE - STUDY BUEA COUNCIL”

Sunum Dili: İngilizce

3. Prof. Dr. Mustafa ÖKMEN, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

Öğretim Üyesi; Doç. Dr. Uluç ÇAĞATAY, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Salihli MYO,

Yerel Yönetimler Bölümü Öğretim Üyesi; Arş. Gör. Musa SÖZTUTAR, Manisa Celal Bayar

Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi

“KENTSEL HAKLARIN GELİŞTİRİLMESİNDE DEMOKRATİK BİR AÇILIM OLARAK

KENT KONSEYLERİ”

Sunum Dili: Türkçe

4. Yrd. Doç. Dr. N. Selcen KORKMAZCAN, İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen – Edebiyat

Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi; Yrd. Doç. Dr. M. Hakan ÖZÇELİK, İstanbul Aydın

Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, DekanY ardımcısı

“KENTSEL TASARIM MODELİ ÖRNEĞİ OLARAK ATATÜRK’ÜN ANKARA’SI”

Sunum Dili: Türkçe

14.00 – 17.00

A 801 AMFİ

KONGRE BİLDİRİ SUNUMLARI

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Ebru CEYLAN (İSTANBUL AYDIN

ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ)

1. Yrd. Doç. Dr. Metin ERTEN, Muğla Üniversitesi Emekli Akademisyen

“YEREL DEMOKRASİ VE KENT KONSEYLERİ”

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 3

Sunum Dili: Türkçe

2. Doç. Dr. Murat AKTAŞ, Muş Alparslan Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu

Yönetimi Bölüm Başkanı

“KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE YEREL DEMOKRASİ VE KENT KONSEYLERİ”

Sunum Dili: Türkçe

3. Doç. Dr. Ulaş BAYRAKTAR, Mersin Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

“YÜKSELENİM MEZİTLİ: TEHLİKELERİN BİLİNCİNDE, FARKLI İLKELERDEN İLHAM ALAN

BİR KONSEY DENEYİMİ”

Sunum Dili: Türkçe

4. Öğr. Gör. Zeynep Banu DALAMAN, İstanbul Aydın Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası

İlişkiler Öğretim Görevlisi, Murat LEHİMLER, Kentsel Gelişim Derneği Koordinatörü

“KENT KONSEYLERİNİN YEREL YÖNETİMLERDE İYİ YÖNETİŞİMİ SAĞLAMA ETKİSİ”

Sunum Dili: Türkçe

14.00 – 17.00

A 802 AMFİ

KONGRE BİLDİRİ SUNUMLARI

OTURUM BAŞKANI: Yr. Doç. Dr. Gökhan DUMAN (İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ,

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ)

1. Yrd. Doç. Dr. Gökçen ÇATLI ÖZEN, İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi,

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

“KENTLEŞMEYLE BERABER ALEVİLERİN KÜLTÜREL AKTARIMLARI”

Sunum Dili: Türkçe

2. Yrd. Doç. Dr. Levent UZUNÇIBUK, İstanbul Arel Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu

Yönetimi Öğretim Üyesi

“AFET VE RİSK YÖNETİMİNDE KENT KONSEYLERİNİN ÖNEMİ VE ROLÜ ÜZERİNE BİR

DEĞERLENDİRME”

Sunum Dili: Türkçe

3. Yrd. Doç. Dr. Seda DEMİRALP, Işık Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

“KATILIMCI KENTLEŞME VE TÜRKİYE”

Sunum Dili: Türkçe

4. Yılmaz ARI, Karesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi; Mürsel SABANCI, Karesi Kent Konseyi

Başkanı

4 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

“KENT KONSEYLERİNİN KATILIMCI DEMOKRASİYE KATKISI: KARESİ KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ”

Sunum Dili: Türkçe

14.00 – 17.00

A 803 AMFİ

KONGRE BİLDİRİ SUNUMLARI

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ercan EYÜBOĞLU (İSTANBUL AYDIN

ÜNİVERSİTESİ, SİYASET BİLİMİ

VE ULUSLARARSI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ)

1. Ali ERFİDAN, Karesi Kent Konseyi Grup Başkanı

“ENGELLİ VATANDAŞLARIN KENT KONSEYİ VE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ İLE

İLGİLİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ VE BEKLENTİLERİ: KARESİ KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ”

Sunum Dili: Türkçe

2. Yrd. Doç. Dr. İsmail GÜNEŞ, Çukurova Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Öğretim Üyesi

“KENT KONSEYLERİ VE ETKİN KATILIMCILIK: ADANA KENT KONSEYİ ENGELLİ

MECLİSİ ÖRNEĞİ”

Sunum Dili: Türkçe

3. Arş. Gör. Merve BALCIOĞLU, Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi; Yrd. Doç. Dr. A. Çağlar DENİZ, Uşak

Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi; Yrd. Doç. Dr.

Mehmet DENİZ, Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü Öğretim

Üyesi; Arş. Gör. Abdülkerim DİKTAŞ, Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sosyal

Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Araştırma Görevlisi

“TAŞRANIN DIŞLANAN BEDENLERİ: UŞAK ÖRNEĞİ”

Sunum Dili: Türkçe

5. Sibel ERBAŞ, T.C. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü, Efeler Kent Konesyi Genel Sekreteri

“HİSLER PARKI”

Sunum Dili: Türkçe

14.00 – 17.00

D BLOK OVAL TOPLANTI SALONU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ UNESCO KÜRSÜSÜ VE WALD

YUVARLAK MASA TOPLANTISI: “BELEDİYE BAŞKANLARI VE KENT

KONSEYLERİ KENT SORUNLARINI TARTIŞIYOR…”

18:00

İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesi A Kapısı Önünden Servislerle Hareket

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 5

19.30 – 22.00

Kongre Gala Yemeği

Yer: Bayrampaşa Belediyesi Sosyal Tesisleri

15 NİSAN 2016 / SABAH

10.00 – 12.00

A KONFERANS SALONU

ÇALIŞTAY 1: KENTTE İYİ YÖNETİŞİM: “İYİ YÖNETİŞİMİ SEV VE İSTE!”

Moderatör: Prof. Dr. Ahmet YÖRÜK, Silivri Kent Konseyi Başkanı

1. Ahmet KAPTANOĞLU, Eskişehir Kent Konseyi

2. Fikret Murat TURAL, Gaziantep Kent Konseyi

3. Rabia KOCAER, UCLG - MEWA

4. Çağla ALTINTAŞ, WALD

5. Bihter ERDENDOĞDU, Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi

6. “KENTTE İYİ YÖNETİŞİM” EN İYİ UYGULAMALAR YARIŞMA BİRİNCİSİ

7. Ecem Nur Ercan, Lüleburgaz Kent Konseyi

10.00 – 12.00

A 801 AMFİ

ÇALIŞTAY 2: KENTLİ HAKLARI “KENT ÖZGÜRLÜKTÜR!”

Moderatör: Mehmet MERT, İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği Başkanı

1. Ahmet ÖZHAN, Adana Kent Konseyi

2. Şebnem ÖZTEZEL, Didim Kent Konseyi

3. Ege VEZİROĞLU, Lüleburgaz Kent Konseyi

4. Hasan SOYGÜZEL, Yalova Kent Konseyi Genel Sekreteri

5. “KENTLİ HAKLARI” EN İYİ UYGULAMALAR YARIŞMA BİRİNCİSİ

10.00 – 12.00

A 802 AMFİ

ÇALIŞTAY 3: KENTSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ “ÜSTESİNDEN GEL!”

Moderatör: Doç. Dr. Muhammed ÇAKMAK, Sosyolog

1. Yücel YILMAZ, Karesi Belediye Başkanı

2. Hasan PİR, Gümüşhane Kent Konseyi

3.Cantürk KAYAHAN, Bolvadin Kent Konseyi

4. Ahmet KAPANOĞLU, Eskişehir Kent Konseyi

5. “KENTSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ” EN İYİ UYGULAMALAR YARIŞMA BİRİNCİSİ

10.00 – 12.00

A 803 AMFİ

6 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

ÇALIŞTAY 4: YEŞİL KALKINMA “DOĞAYI SEV, ÇEVRENİ KORU!”

Moderatör: Ömer Sabahattin ÇETİN, Silivri Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü

1. Sibel ERBİŞ, Efeler Kent Konseyi

2. Vural SÖNMEZ, Kentsel Gelişim Derneği

3. “YEŞİL KALKINMA” EN İYİ UYGULAMALAR YARIŞMA BİRİNCİSİ

12.00 – 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ (B ÜST KAFETARYA)

15 NİSAN 2016 / ÖĞLEDEN SONRA

14.00 – 16.00

A KONFERANS SALONU

• İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ UNESCO KÜRSÜSÜ VE WALD

KONFERANSLARI

2. Oturum: “Kültürel Yönetişim, Kent ve Göç”

Moderatör: Prof. Dr. Hatice Deniz YÜKSEKER, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Deniz ŞENOL SERT, Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Göçün Kentsel Yönetimi: Avrupa’dan Örnekler”

Yrd. Doç. Dr. Ayşem Biriz KARAÇAY, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Gitmek mi? Kalmak mı?: İstanbul’dan İnsan Kaçakçılığı ve De facto Entegrasyon Manzaraları”

Hakan ATAMAN, Helsinki Yurttaşlar Derneği Mülteci Destek Projeleri Koordinatörü

“Katılıma Hak Temelli Yaklaşım ve Kentte İyi Yönetişim”

Hülya ALPER, WALD Akademi Direktörü

14.00 – 16.00 A 801 AMFİ

ÇALIŞTAY 5: KENTTE RİSKLER VE KRİZ YÖNETİMİ “HER OLASILIĞA HAZIR OL!”

Moderatör: İlhami YILDIRIM, Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi, Kızılay

İstanbul Şube Başkanı

1. Abdullah KÖKTÜRK, Kocaeli Kent Konseyi

2. Şükrü ÖNDER, Yalova Kent Konseyi Başkanı

3. “KENTTE RİSKLER VE KRİZ YÖNETİMİ” EN İYİ UYGULAMALAR YARIŞMA BİRİNCİSİ

14.00 – 16.00

802 AMFİ

ÇALIŞTAY 6: DEZAVANTAJLI GRUPLARIN KENTE

ENTEGRASYONU: “YABANCILAŞMAYA DİREN!”

Moderatör: Öğr. Gör. Özgenur Reyhan KURTULDU, Bayrampaşa Belediyesi

1. Meryem SALMAN, Buldan Kent Konseyi

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 7

2. Mukaddes SERİM, Gemlik Kent Konseyi

3. Mürsel SABANCI, Karesi Kent Konseyi

4. Zeki ÖZTÜRK, Karesi Kent Koneseyi

5. “DEZAVANTAJLI GRUPLARIN KENTTE ENTEGRASYONU” EN İYİ UYGULAMALAR

YARIŞMA BİRİNCİSİ

16.00 – 17.00 KONGRE / ÇALIŞTAY KAPANIŞ DEĞERLENDİRMELERİ

Tüm oturum başkanları, kent konseyi başkanları ve tüm bilim kuurlu üyelerinin katılımları ile.

“ULUSLARARASI KENT KONSEYLERİ VE KENTLER ÇALIŞTAYI”NA

KATILAN KENT KONSEYLERİ VE BELEDİYELER

1. ADANA

2. AFYONKARAHİSAR

3. AMASYA

4. ANTALYA

5. AYDIN

6. AYVALIK

7. BALIKESİR

8. BAYRAMPAŞA

9. BOLVADİN

10. BOZCAADA

11. BULDAN

12. BURSA

13. ÇANAKKALE

14. DENİZLİ

15. DİDİM

16. ERZURUM

17. ESKİŞEHİR

18. GAZİANTEP

19. GEMLİK

20. GÜMÜŞHANE

21. HATAY

22. İNEGÖL

23. İSPİR

24. İZMİR KENT KONSEYİ

25. KAĞITHANE

26. KARABÜK

27. KOCAELİ

28. KÜÇÜKÇEKMECE

29. LÜLEBURGAZ

8 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

30. OSMANİYE

31. ÖDEMİŞ

32. SANCAKTEPE

33. SİLİVRİ

34. TARSUS

35. TOKAT

36. UZUNDERE

37. YALOVA

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.