Akgün'ün fendi, Topbaş'ı yendi...

HABERDAR'ın gündeme taşıdığı 'İcradan Satılık Mezarlık' olayı tartışılmaya devam ediyor. İşte olayda son bomba: Akgün'ün, Topbaş'a ait parselleri, Topbaş'ın şirketine borcuna karşılık teminat gösterdiği ortaya çıktı.

 Akgün'ün fendi, Topbaş'ı yendi...

MEZARLIKLAR TEMİNAT GÖSTERİLDİ

Büyükşehir yasası gereği 2009 Yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen mezarlıkların yer aldığı parseller,  17.05.2012 tarihinde yapılan protokol ile Büyükçekmece Belediyesi'nin  İSTON borcuna karşılık  teminat gösterildi. Yapılan bu anlaşma; 'Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün fendi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı yendi' olarak yorumlanmaya başladı.

BORÇ 5 MİLYON, TEMİNAT 20 MİLYON!

Büyükçekmece Belediyesi'nin 5 milyon 200 bin TL borcuna karşılık teminat gösterdiği gayrimenkuller icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkartılan yerler arasında 110 dönüm büyüklüğünde bir de mezarlık var. İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları Sanayi (İSTON) alacağına karşılık Büyükçekmece Belediyesi ile mahkemelik oldu. Sonuçlanan dava sonrası İSTON, teminat olarak gösterilen 15 parsel için icradan satış kararı çıkarttı. İSTON'a olan borcun 5 milyon TL olmasına rağmen, yaklaşık 20 milyon TL değerindeki parsellerin teminat gösterilmesi ise ayrı bir tartışma konusu olarak ortaya çıktı.

BORÇ 5 MİLYON, TEMİNAT 20 MİLYON!

 Yargıtay içtihatları şartlarına uymadığından satışların durdurulup, durdurulmaması ise henüz netlik kazanmazken, Büyükçekmece Belediyesi ve İSTON arasında önümüzdeki günlerde yeniden bir protokol yapılması bekleniyor.

 

İŞTE O PROTOKOL

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

HUKUK KOMİSYONU-ALTYAPI, MESKEN VE KENTSEL YENİLEME KOMİSYONU MÜŞTEREK

Rapor No: 154

Tarih: 17.05.2012

17.05.2012, Dosya No: 2012/867

 

KONUNUN ÖZÜ: Protokol Yapma Yetkisi Hk.

KOMİSYON  İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2012 tarihli birleşiminde, 2012/867 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Yönetimi  Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü’nün,

KONUNUN ÖZÜ: Protokol Yapma Yetkisi Hk.

KOMİSYON  İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2012 tarihli birleşiminde 2012/867 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Yönetimi  Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü’nün 

06.04.2012 tarih ve 4397 sayılı yazısında; BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'nın 25.01.2012 tarih ve 421829 sayılı yazısı.

Büyükçekmece Belediyesi'nin ilgi sayılı yazısında; 15.12.2011 tarihinde yapılan toplantı sonucunda, Büyükçekmece İlçesi, Karaağaç Mahallesi 625 parsel sayılı 39.950,00 m2 yüzölçümlü, Çakmaklı Mahallesi 150 ada 1 parsel sayılı 30.589,09 m2 yüzölçümlü, Merkez Mahallesi 459 ada, 7 parsel sayılı 197822,45 m2 yüzölçümlü taşınmazın 183.135,00 m2 lik kısmı , Merkez Mahallesi 460 ada 1 parsel sayılı 26.064,56 m2 yüzölçümlü taşınmazların,  İSTON A.Ş'den Büyükçekmece Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere alınmış bulunan malzemelerin borçlarına karşılık, İSTON İstanbul Beton elemanları ve Hazır Beton Fab.San. ve Tic. A.Ş tarafından, Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğü'nün 2009/25235 sayılı dosyası ve tüm ferileri ile kapatılması, Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğü'nün 2010/2147 sayılı dosyası ve tüm ferileri ile kapatılması ve ayrıca Büyükçekmece Belediyesi hudutları dahilinde cadde ve sokakların asfalt yapımı için gerekli olan asfalt malzemesinin alımı karşılığında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına devrinin yapılması uygun görülmüş olup,  işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için hazırlanmış olan protokol örneğinin imza altına alınması istenilmiştir.

Bu kapsamda; Büyükçekmece Belediyesi'nin ilgi sayılı yazısında; 15.12.2011 tarihinde yapılan toplantı sonucunda, Büyükçekmece İlçesi, Karaağaç Mahallesi 625 parsel sayılı 39.950,00 m2 yüzölçümlü, Çakmaklı Mahallesi 150 ada 1 parsel sayılı 30.589,09 m2 yüzölçümlü, Merkez Mahallesi 459 ada, 7 parsel sayılı 197822,45 m2 yüzölçümlü taşınmazın 183.135,00 m2 lik kısmı, Merkez Mahallesi 460 ada 1 parsel sayılı 26.064,56 m2 yüzölçümlü taşınmazların, İSTON A.Ş'den Büyükçekmece Belediyesi Hizmetlerinde kullanılmak üzere alınmış bulunan malzemelerin borçlarına karşılık, İSTON İstanbul Beton elemanları ve Hazır Beton Fab.San. ve Tic. A.Ş tarafından, Büyükçekmece 3.  İcra Müdürlüğü'nün 2009/25235 sayılı dosyası ve tüm ferileri ile kapatılması, Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğü'nün 2010/2147 sayılı dosyası ve tüm ferileri ile kapatılması ve ayrıca Büyükçekmece Belediyesi hudutları dahilinde cadde ve sokakların asfalt yapımı için gerekli olan asfalt malzemesinin alımı karşılığında,  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına devrinin yapılması hususunu düzenleyen taslak protokol yazımız ekinde yer almakta olup Büyükçekmece Belediye Başkanlığı,  İSTON A.Ş. ve Belediyemiz arasında protokol düzenlenmesi hususunda; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin(e)-bendi ile 38. Maddesi (g) bendine istinaden  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmek üzere yazımız ve eki dosyanın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim denilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2012, 17:33
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER