İcradan Satılık Mezarlık!

Mezarlık alanı olarak kullanılan arsa icradan satışa çıkarıldı. 31 Kasım 2012 tarihli Hürriyet Gazetesinde yayınlanan resmi icra ilanı 15 parça arsa, Büyükçekmece 3.İcra Dairesinin 2009/25235 sayılı dosyası ile satışa çıkarıldı.

 İcradan Satılık Mezarlık!

Büyükçekmece Belediyesinin mülkiyetinde olan 15 parça arsanın 11 adeti Mezarlık Alanı olarak kullanılmakta olan E5 Yoluna Cepheli Büyükçekmece Yeni Mezarlık Alanı içinde kalmakta.

İşte icradan satışa çıkan bu parseller;

1.19 MAYIS MAH. 460 ADA / 1 PARSEL: 26.065 M2-----15.638.736 TL  (MEZARLIK BOŞ)

2.19 MAYIS MAH. 162 ADA / 1 PARSEL:   7.162 M2-----  4.297.200 TL  (MEZARLIK DOLU)

3.19 MAYIS MAH. 163 ADA / 1 PARSEL:   9.005 M2-----  5.403.000 TL  (MEZARLIK KISMEN DOLU/BOŞ)

4.19 MAYIS MAH. 160 ADA / 1 PARSEL:   2.049 M2-----  1.229.400 TL  (MEZARLIK BOŞ)

5.19 MAYIS MAH. 168 ADA / 1 PARSEL:   2.381 M2-----  1.428.600 TL  (MEZARLIK BOŞ)

6.19 MAYIS MAH. 461 ADA / 1 PARSEL: 54.871 M2-----32.922.396 TL  (MEZARLIK-KISMEN DOLU/BOŞ)

7.19 MAYIS MAH. 186 ADA / 1 PARSEL:   1.220 M2-----     732.000 TL  (MEZARLIK DOLU)

8.19 MAYIS MAH. 169 ADA / 1 PARSEL:   3.307 M2-----  1.984.200 TL  (MEZARLIK BOŞ)

9.19 MAYIS MAH. 170 ADA / 1 PARSEL:   1.511 M2-----     906.600 TL  (MEZARLIK BOŞ)

10.19 MAYIS MAH. 184 ADA / 1 PARSEL:   1.463 M2-----     877.800 TL  (MEZARLIK DOLU)

11.19 MAYIS MAH. 185 ADA / 1 PARSEL:   1.433 M2-----     859.800 TL  (MEZARLIK DOLU)

Bu arsaların, 600 TL/m2 birim fiyat ile satışa çıktığı, 1.Satışın 24.01.2013 tarihinde 10.30 / 14.40 saatleri arasında gerçekleşeceği, satış gerçekleşmez ise 2.satışın 24.01.2013 tarihinde 10.30 / 14.40 saatleri arasında gerçekleşeceği ilan metninde belirtilmiş.

SATIŞLAR DURDURULSUN!

Adı geçen satışların, meri mevzuat ve Yargıtay içtihatları şartlarına uymadığından bu satışların durdurulması için; İSTANBUL TAPU KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ’ne, BÜYÜKÇEKMECE İCRA MAHKEMESİ’ne, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ’ne ve BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI’na Yolsuzluk ve Haksızlıklara Karşı Mücadele Derneği tarafından dilekçe verildi.

Dilekçede şu gerekçeler gösterildi:

Mezarlılar ile ilgili mevzuat incelendiğinde;

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin birinci fıkrasının (s) bendi uyarınca “ Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.” Görevini Büyükşehir belediyelerine verilmiş, ikinci fıkrasının (e) bendinde de “Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek” görevini ilçe ve ilk kademe belediyelerine vermiştir.

b) Mahalli idareler genel müdürlüğünün 26.01.2005 tarih ve 80202 sayılı görüşünde; ”Büyükşehir belediyeleri mezarlıklar tesis edip işletmenin yanı sıra definle ilgili işlemleri de yapabileceklerdir. İlçe ve ilk kademe belediyeleri ise sadece defin hizmetlerini yapacaktır. Defin hizmetlerinin yerine getirilmesi konusunda ilçe ve ilk kademe belediyelerinin yetersiz kalması durumunda Büyükşehir belediye başkanlığından destek istenmesi gerektiği “belirtilmiştir.

c) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.maddesi ile defin ve mezarlıklar konusunda belediyelere görev verilmiştir. Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin masrafların Belediyenin giderleri arasında olduğu kanunun 60/g maddesinde belirtilmiştir. Umumi mezarlıkların mülkiyeti belediye bulunan yerlerde belediyelere aittir. 5393 sayılı Belediye Kanunu Belediye tasarrufundaki yerler MADDE 79.- Diğer kanunlarla getirilen hükümler saklı kalmak üzere, mezarlıklar …….. belediyenin tasarrufundadır. Bu yerler satılamaz ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği yolu ile iktisap edilemez.

d) 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanununun1.maddesine göre; umumi mezarlıkların mülkiyeti belediye bulunan yerlerde belediyelere aittir. Bu yerler satılamaz ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği yolu ile iktisap edilemez. 2.maddesine göre; Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamaz. Buna göre Kullanılmakta Olan mezarlıkların imar uygulaması sonucu “arsa” vasfıyla tescil edilmeleri mümkün değildir.

e) Kadastro Kanunun 16/A maddesine göre genel mezarlıkların belediye adına tescil edilmesi gerekir. (Yargıtay 16. HD 6.2.2003 T. E. 2003/323 K. 2003/251)”

Örnek Yargıtay kararında ise; “Hakkında Belediye Encümeni (Meclisi) tarafından verilmiş bir “kamu hizmetine tahsis kararı” bulunmasa dahi, niteliği gereği kamu hizmetine tahsis edilmiş durumda bulunan Mezarlık olarak kullanılmak üzere, belediyeye tahsis edilmiş araziler ve Cenaze arabası haciz edilemez. (12.HD. 30.10.1990 T. 3266/10670 -12.HD. 22.6.2004 T. E.2004/12672 K. 2004/ 16456-12.HD 4.5.1988 T. 8884/5982- 12.HD. 12.3.1987 T. 8080/3481)”

 

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2012, 17:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER